Những kết nối Internet khác nhau thường đòi hỏi những thông số server proxy và nó thực sự là điều khó chịu khi thay đổi chúng thủ công. Proxy Switcher cung cấp giải pháp quản lý kết nối đầy đủ tính năng.

Chương trình bao gồm trình quản lý danh sách server proxy linh họat, kiểm tra server proxy và khả năng lướt web vô danh.

Những tính năng của Proxy Switcher:

- Thay đổi thông số proxy cực nhanh
- Tự động thay đổi server proxy tự động cho việc lướt web vô danh
- Làm việc với I.E, Firefox, Opera và những trình duyệt khác.
- Quản lý danh sách proxy linh hoạt
- Tải xuống danh sách server proxy vô danh

Sau khi cài xong sẽ có đoạn Flash hướng dẫn các bạn chú ý xem để biết cách sử dụng.
[You must be registered and logged in to see this link.]